We Tell Your Story.

POCHOP ZMENU

Buď ten, ktorý reštartne svoj biznis ako startup. Jednoducho, funkčne, s vášňou, príbehom a kreatívne. Bez ohľadu na to, či má firma jeden deň alebo dvadsať rokov. 

Niečo o tom vieme. Z korporátneho sektora sme unikli frustrovaní, unavení, no presvedčení, že podnikať sa dá aj inak. Startupovo. Bez množstva obmedzujúcich a umelých pravidiel, byrokracie, komplikovanosti a predstierania, že počúvame zákazníka, kým na neho zvysoka kašleme.

Zažili sme desiatky volebných kampaní, ktoré sú sami o sebe malým startupom. Naučili nás premýšľať inak. Rýchlo, jednoducho, bez formalít. S dobre vypointovaným príbehom, ktorý predáva, presviedča a vytvára kontrast.

VIAC

JEDNODUCHOSŤ

Naučili sme sa, že jednoduchosť je najvyššou mierou dokonalosti. Nie je ťažké byť komplikovaný. Naopak. Najťažšie je byť jednoduchý a uvedomiť si to. V premýšľaní, komunikácií, dizajne.

PRÍBEH

Veríme, že dobre zvolený príbeh je odjakživa najúčinnejší nástroj motivácie k zmene. V hovorenej, písanej aj obrazovej podobe. Pomáha našim klientom prekonávať vrodenú lenivosť a je tým najlepším jazykom na pochopenie a porozumenie.

FUNKČNOSŤ

To čo robíme, nerobíme pre krásu, vlastné ego, ani pre efekt. Naše riešenia vytvárame tak, aby fungovali a priniesli požadovanú zmenu. Hrdinami nebudeme my, ale vy, lebo máte odvahu premýšľať ďalej ako konkurenti.

OUT OF THE BOX

Veríme, že ak chceme priniesť fungujúce riešenia, musíme sa niekedy odpútať od vychodených chodníkov a opustiť našu komfortnú zónu. Na problémy sa musíme pozerať očami zákazníkov a klientov zvonku. Niekedy veľmi nekonvenčne.

VÁŠEŇ

Táto práca nás, skrátka, baví. Pre klientov pracujeme s vášňou. Neutiekli sme z korporátneho sveta, aby sme znásobovali staré chyby, ale aby sme rástli a pomáhali rásť druhým. Nič iné ponúknuť nedokážeme.

NÁŠ TÍM

 • Michal NovotaPartner & CEO
  Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup. Konzulting v oblasti politického marketing rozvíja v spoločnosti Campaigns...
  viac
 • Filip KvapilPartner & CEO Czech Republic
  Filip Kvapil sa ako manažment konzultant venuje predovšetkým manažérskemu rozvoju, koučovaniu, managementu výkonnosti a change managementu. Vo svojom profile má aj kariéru lekára, predovšetkým však má dlhoročné skúsenosti  práce so skupinami a...
  viac
 • Branislav AndreanskýPartner & Senior Consultant
  Branislav pracuje ako HR konzultant a školiteľ predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností. V oblasti politického marketingu pomáha s nastavením PR komunikácie a dohliada na taktické plnenie komunikačnej stratégie. Pracoval ako šéfinštruktor v...
  viac
 • Jana ŠtulajterováConsultant
  Jana Štulajterová sa venuje analytickej činnosti a spracovávaniu podkladov v oblasti politického marketingu, nastaveniu PR komunikácie pre samosprávy, taktického naplnenia stratégie komunikácie. Čerpá z predchádzajúcich skúseností, kde v rámci stáže na Ministerstve...
  viac
 • Jana BilíkováSenior Consultant
  Jana Bilíková je medzinárodne certifikovaným koučom a lektorkou v oblasti komunikácie, riešenia konfliktov a mediácie. Okrem vedenia tréningov v českom, francúzskom a anglickom jazyku sa špecializuje na problematiku interkultúrneho managementu a oblasťou...
  viac
 • Anna ŠovčíkováConsultant
  Anna Šovčíková sa venuje politickému marketingu, tvorbe obsahu a nastavovaniu PR stratégie. Vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského; počas štúdia absolvovala stáže na Ministerstve zahraničných vecí SR a Veľvyslanectve SR v Bukurešti, kde...
  viac
 • Bogdan StojanovićPartner & CEO Balkans
  Bogdan Stojanović je politický analytik a konzultant v oblasti lobbingu, riešenia konfliktov a bezpečnostných rizík. Pracoval ako poradca na Ministerstve spravodlivosti, odbor výkonu trestných sankcií. Venuje oblasti bezpečnosti, výskumu dopadu šírenia jadrových...
  viac
 • Tomáš PecherPartner & Consultant Balkans
  Tomáš bol súčasťou niekoľkých projektov, ktoré sa zameriavali na podnikateľský rozvoj. Tu zastával rolu analytika a konzultanta. Vyhľadával podnikateľské príležitosti, zameriaval sa na konzultačnú činnosť pre firmy v Srbsku a v Západnom...
  viac
 • Tomáš OpartyPartner Balkans
  Tomáš Oparty vyštudoval Matematicko- fyzikálnu fakultu Karlovej Univerzity v Prahe so zameraním na matematickú štatistiku a pravdepodobnosť. Tomáš má niekoľkoročné pracovné skúsenosti, ktoré získal v poisťovni a v Národnej banke Slovenska, kde...
  viac
 • Daniel KerekesConsultant
  Daniel Kerekes je expert na voľby, volebnú geografiu a dáta. Vyštudoval podnikový manažment a politický marketing na Masarykovej univerzite, kde ďalej pôsobí ako doktorand. Zameriava sa na volebnú geografiu, volebné systémy a...
  viac