PEOPLE

Vediete tím ľudí vo výrobnej firme, v call centre, banke, poisťovni, IT spoločnosti, či akomkoľvek inom biznise? Pracujete s predajcami, manažérmi, mnohých zahraničných kolegov stretávate zriedka alebo ste ich nikdy nevideli? Cítite, že tím aj vy potrebujete nakopnúť, dodať energiu, vedomosti a rozšíriť svoje skúsenosti? Nikdy nevieme všetko a aj ten, kto svoju prácu robí dobre celé roky, sa má vždy kam posúvať. Pomôžeme vám nájsť priestor na rast a ukážeme vám silné stránky jednotlivcov aj skupín, na ktorých môžete stavať svoj ďalší úspech. Formou tréningov a workshopov sa budeme venovať skupinám, na individuálnom koučingu a mentoringu jednotlivcom rôznych profesijných zaradení a kariérnych postavení. Pomôžeme vám robiť lepšie to, v čom ste dobrí a odhaliť nové rezervy.

Katalóg produktov a služiebTím Restartup

 • Filip KvapilPartner & CEO Czech Republic
  Filip Kvapil sa ako manažment konzultant venuje predovšetkým manažérskemu rozvoju, koučovaniu, managementu výkonnosti a change managementu. Vo svojom profile má aj kariéru lekára, predovšetkým však má dlhoročné skúsenosti  práce so skupinami a...
  viac
 • Branislav AndreanskýPartner & Senior Consultant
  Branislav pracuje ako HR konzultant a školiteľ predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností. V oblasti politického marketingu pomáha s nastavením PR komunikácie a dohliada na taktické plnenie komunikačnej stratégie. Pracoval ako šéfinštruktor v...
  viac
 • Jana BilíkováSenior Consultant
  Jana Bilíková je medzinárodne certifikovaným koučom a lektorkou v oblasti komunikácie, riešenia konfliktov a mediácie. Okrem vedenia tréningov v českom, francúzskom a anglickom jazyku sa špecializuje na problematiku interkultúrneho managementu a oblasťou...
  viac
 • Michal NovotaPartner & CEO
  Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup. Konzulting v oblasti politického marketing rozvíja v spoločnosti Campaigns...
  viac

Tím expertov a spolupracovníkov

 • Sylvia Ondrisová
  Sylvia Ondrisová se jako lektorka a facilitátorka věnuje zejména oblasti řešení konfliktů, interaktivních dovedností, managementu emocí a stresu. Působí také jako terapeutka a koučka v privátní praxi. S kolegy vede Slovenský Institut...
  viac
 • Hana Vykoupilová
  Hana Vykoupilová sa venuje rozvoju ľudského potenciálu na všetkých úrovniach firemnej hierarchie. Vyštudovaná politologička so zahraničnými skúsenosťami má dlhodobú prax v nastavovaní interných firemných procesov a vo zvyšovaní profesionálnej výkonnosti jednotlivcov i...
  viac
 • Ľubica Šebestová
  Ľubica se věnuje tvorbě a realizaci komplexních projektů zaměřených na identifikaci a rozvoj potenciálu jednotlivců, týmů i organizací. Spolupracuje s organizacemi z různých odvětví a to nejen na Slovensku ale i v...
  viac
 • Martin Sedláček
  Martin Sedláček sa v úlohe konzultanta venuje koučovaniu, rozvoju sebariadenia a kreativity. Vyštudoval jednoodborovo psychológiu na FFUK a dramatickú výchovu na DAMU. Absolvoval výcvik v integratívnej psychoterapii orientovanej na telo, základný výcvik...
  viac
 • Silvia Orosová
  Ako konzultant a tréner, Silvia pomáha organizáciám zvyšovať výkon prostredníctvom identifikácie a rozvoja potenciálu u zamestnancov. Špecializuje sa na dizajn a realizáciu systematických rozvojových programov pre obchodné tímy a špecialistov zákazníckych služieb...
  viac
 • Marie Stracenská
  Marie Stracenská  sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v...
  viac

Referencie

Mondeléz, Home Credit, FEI, Elster, Elster Water Metering, KIA, Air Liquide