We Tell Your Story.

BUDITE PROMENA

Budite promena. Budite oni koji ponovo pokreću svoj posao sa lakoćom, strašću, sa pričom i kreativnošću. Bez obzira na to da li vaša firma posluje jedan dan ili dvadeset godina.

Mi znamo nešto o promenama. Mi smo pobegli iz korporativnog sektora i od toga da budemo frustrirani i umorni. Mi smo uvereni da postoje i drugi načini da se sprovede biznis bez restriktivnih pravila, birokratije i pretvaranja da slušamo mušterije, iako uopšte ne brinemo o njima.

Mi smo iskusili obilje izbornih kampanja, koje su i same mali startup-ovi. Oni su nas naučili da mislimo drugačije, brzo, jednostavno i bez formalnosti. Kampanje sa dobro formiranom pričom koja se prodaje, ubeđuje, i stvara kontrast.

Više

JEDNOSTAVNOST

Naučili smo da je jednostavnost najviši stepen savršenstva. Nije teško biti komplikovan. Daleko je teže kreirati i održati jednostavnost u razmišljanju, komunikaciji i dizajnu.

PRIČA

Verujemo da je dobro razvijena priča uvek najmoćnije motivaciono sredstvo za promenu, u izgovorenoj, napisanoj ili slikovnoj formi. Priče pomažu našim klijentima da prevaziđu samozadovoljstvo i najbolji su jezik za razumevanje.

FUNKCIONALNOST

Stvari koje radimo, ne radimo zbog lepote, sopstvenog ega ili efekta. Mi kreiramo rešenja koja funkcionišu i donosimo neophodnu promenu. Nismo mi ti koji će biti heroji, već vi, jer imate hrabrost da idete dalje od svojih konkurenata.

IZVAN KUTIJE

Verujemo da ako želimo da donesemo rešenja, ponekad moramo skrenuti sa uobičajenog puta i napustimo našu zonu udobnosti. Moramo da sagledamo problem kroz oči naših klijenata. Ovo ponekad može da bude nekonvencionalno ali to je metod koji cenimo.

STRAST

Jednostavno, mi uživamo u ovom poslu. Sa našim klijentima radimo sa strašću. Nismo pobegli u korporativni svet da umnožimo stare greške, već da pomognemo drugima da ojačaju. To je sve što možemo da ponudimo.

TIM

 • Michal NovotaPartner & CEO
  Michal Novota je konsultant u oblasti političkog marketinga, komunikacija i liderskih veština. Takođe, bavi se konsaltingom u oblasti restartovanja brendova. Učesnik je projekta prikupljanja sredstava za Organizaciju za kosmičke aktivnosti Slovačke. Radio...
  više
 • Bogdan StojanovićPartner & CEO Balkans
  Bogdan Stojanović je politički analitičar i konsultant u oblasti lobiranja, pregovaranja i rešavanja konflikta. Radio je u Ministarstvu pravde Republike Srbije u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u odeljenju za bezbednosne poslove....
  više
 • Filip KvapilPartner & CEO Czech Republic
  Filip Kvapil, konsultant u oblasti menadžmenta, posebno razvojnog menadžmenta i koučinga. Njegova biografija takođe uključuje i karijeru lekara, ali suština jeste iskustvo u radu sa grupama i pojedincima u poboljšanju međuljudskih i...
  više
 • Branislav AndreanskýPartner & Senior Consultant
  Branislav je konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa, specijalizovan za unapređivanje menadžerskih i komunikacijskih veština. Kao instruktor programa izgradnje i jačanja timskog duha, istovremeno je osposobljen za rad sa grupama i...
  više
 • Jana ŠtulajterováConsultant
  Jana Stulajterova sprovodi analizu i priprema materijale, izvore i podatke u oblasti političkog marketinga, PR-a i implementira taktike komunikacione strategije. Tokom prakse u Ministarstvu finansija Slovačke Republike stekla je iskustvo u oblasti...
  više
 • Jana BilíkováSenior Consultant
  Jana Bilikova je sertifikovani trener veština komunikacije, posredovanja i rešavanja konflikta na češkom, engleskom i francuskom jeziku. Osim kurseva “mekih” veština, ona je fokusirana na obuke u oblasti interkulturne komunikacije – posebno...
  više
 • Anna ŠovčíkováConsultant
  Glavno polje ekspertize Ane Šovčikove je politički marketing, kreiranje sadržaja i postavljanje PR agende. Diplomirala je političke nauke na Univerzitetu Komenskog u Bratislavi. Tokom studija obavljala je praksu u Ministarstvu za spoljne...
  više
 • Tomáš PecherPartner & Consultant Balkans
  Tomaš je bio uključen u nekoliko projekata razvijanja biznisa, a radi kao konsultant i analitičar. Stručan je u traženju biznis prilika i davanju podrške i saveta biznis subjektima u Srbiji i Zapadnom...
  više
 • Tomáš OpartyPartner Balkans
  Tomáš Oparty je diplomirao na Fakultetu za matematiku i fiziku na Karlovom univerzitetu u Pragu, a specijalizirao statistiku i verovatnoću. Tomaš ima 35 godina i intenzivno radno iskustvo kao aktuar u osiguravajućem...
  više
 • Daniel KerekesConsultant
  Danijel Kerekes je stručnjak za izbore, izbornu geografiju i podatke. Diplomirao je poslovno upravljanje i politički marketing na Univerzitetu Masarik, gde je trenutno na doktorskim studijama. Njegov akademski fokus su izborni sistemi,...
  više